Your basket contains 0 items
Checkout Now >

Bosansko kraljevstvo, infografički vodič

97899585341950 product stars
6,00 €

Bosansko kraljevstvo, infografički vodič Summary

Bosansko kraljevstvo, infografički vodič


Ovaj dvostrani poster govori o historiji, geografiji i kulturi bosanske srednjevjekovne države. Historijska linija pruža hronološki opis, kroz kratke tekstove i vividne ilustracije. Na drugoj strani mape je vizuelna enciklopedija o životu, zanatima, hrani, ratovima itd. a sve kroz infografike koje na sažet, ali razumljiv način približavaju ovu tematiku modernom čitaocu.

Bulk Buying Options
single 6,00 € 
2 up to 5 5,00 €per item
6 up to 10 4,50 €per item
11 up to 50 4,00 €per item

Customer Reviews

No Reviews Posted Yet - be the first!(write review)

Related Products

Bosnia and Herzegovina,..
SFR Yugoslavija, an ill..

Recently Viewed Products

Bosansko kraljevst..
Pay with Paypal