Tohu Support Page

תרמו למגזין תוהו ותמכו בכתיבה מקורית ויצירה עצמאיותמי אנחנו

תוהו הוא מגזין אמנות עצמאי מקוון, שמקדם כתיבה בהירה ומחויבת על אמנות ותרבות בשלוש שפות: עברית, ערבית ואנגלית. המגזין, בעריכת לאה אביר ואבי לובין, משמש במה לשיח ביקורתי על מגמות משמעותיות באמנות עכשווית, בדגש על הופעותיהן המקומיות. "תוהו" מבקש ליצור גוף משמעותי ונגיש של כתיבה על אמנות, בישראל ומחוצה לה, ולתת במה למגוון כותבים מקומיים ובינלאומיים. המגזין משמש ספק כוח חיוני לשיח האמנות העכשווי בישראל, בהקשריו האזוריים והגלובליים

תוהו מתעדכן באופן שוטף בראיונות, סקירת תערוכות וביקורות, מונוגרפיות וטורים (מיל��ליים וחזותיים), וכן בחיבורים מוזמנים ומתורגמים בנושאים שונים הקשורים לתרבות ואמנות עכשווית. החומרים המצטברים במגזין ממקמים את הדיון בהקשרים פוליטיים, גיאופוליטיים, חברתיים ואחרים. לאורך הזמן, ייערכו החומרים השוטפים לכדי גופי ידע בנושאים ספציפיים, אשר יבליטו תופעות מהותיות בתרבות העכשווית ויציגו מנעד של עמדות ופרספקטיבות ביחס אליהןמדוע אנו זקוקים לתמיכתכם

תוהו הוא כתב עת עצמאי לאמנות, הפועל ללא מטרות רווח לקידום כתיבה מקורית ורב-קולית על אמנות
כל חיבור בתוהו מתפרסם בשלוש שפות: עברית, ערבית ואנגלית
הקמתו של המגזין באוקטובר השנה התאפשרה הודות לתמיכתם הנפלאה של אנשים רבים בקהילת האמנות והתרבות במסגרת קמפיין למימון המונים. הצטרפו גם אתם לקהילת התומכים של תוהו, ועזרו לנו להמשיך ולפעול

כחלק מן האג'נדה שלו, תוהו אינו ממומן על ידי אף מוסד ממשלתי או אמנותי מסוים, ונשען על תרומות בלבד


לאן מגיעות התרומות

תרומה לתוהו לא רק מזכה אותך בתשורה ייחודית של אמנים מובילים, אלא גם מועברת ישירות לאמנים, לכותבות ולמתרגמים. מאמרים מתפרסמים במגזין באופן שוטף (כ-2 מאמרים מדי שבוע) ומתורגמים לשתי שפות נוסף לשפת המקור
התקציב שגויס בקמפיין ההמונים נועד לבניית תשתית אתר תוהו ולהקמת המערכת. תרומותיכם יאפשרו לנו להמשיך ולבסס את פעילותו של כתב העת וליצור פלטפורמה משמעותית בשדה האמנות העכשווית באיזור

תודה!
מערכת מגזין תוהו
www.tohumagazine.com
info@tohumagazine.com
f: tohu magazine


Sign Up for our Newsletter

Ready Made Online Stores for Free! More Info freewebstore
Report this Store
Are you concerned about the security of this store? Please contact our security team via security@freewebstore.com
Is this store safe?
eCommerce Websites
Freewebstore, providing eCommerce for everyone. Visit us today and create your very own eCommerce store - FOR FREE
Visit freewebstore.com
Are you the Store Owner?
You can remove this banner and have access to our fantastic premium features by upgrading your online store.
Learn More