Avance Technology se věnuje vývoji, implementaci a výrobě elektronických konstatovacích systémů pro poštovní holubi od roku 1991. Od roku 2015 jsou všechny produkty určené pro Evropu tj. hodiny iPigeon V8 a příslušenství povoleny organizací FCI (Fédération Colombophile International). TOPigeon se vyznačuje vysokou mírou inovací, která aktuálně nemá na trhu konkurenci, a zároveň spolehlivostí a odolností. Např. doletové antény TOPigeon jsou osazeny konektory s krytím IP 66 apod.
Fabric Constructions s.r.o. je výhradním prodejcem a servisním centrem pro následující země: Česká Republika, Slovensko, Polsko, Francie, Německo, Maďarsko, Rusko, Ukrajina.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Firma Avance Technology zajmuje się opracowywaniem, wdrażaniem i produkcją elektronicznych systemów do gołębi pocztowych od 1991 r. Wszystkie produkty zaprojektowane dla Europy, takie jak zegary i akcesoria iPigeon V8, są licencjonowane przez FCI (Fédération Colombophile International) od 2015 r. TOPigeon charakteryzuje się wysokim poziomem innowacyjności, który obecnie nie konkuruje z rynkiem, zapewniając jednocześnie niezawodność i trwałość. Na przykład Anteny TOPigeon są wyposażone w złącza IP66 i tak dalej.
Fabric Constructions s.r.o. jest wyłącznym sprzedawcą i centrum serwisowym dla następujących krajów: Czechy, Słowacja, Polska, Francja, Niemcy, Węgry, Rosja, Ukraina.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avance Technology has been developing, implementing and producing electronic timing systems for racing pigeons since 1991. In 2015 all products dedicated to EU market - iPigeon V8, club unit and accessories - were approved by FCI (Fédération Colombophile International) and allowed for races under this organisation´s regulations. TOPigeon is specifically highly innovated (there is no comparable product on the current market), reliable and robust device. For instance, the landing pads are equipped with IP 66 connectors etc.
Fabric Constructions s.r.o. is an exclusive importer, distribution and service center for the following countries: Czechia, Slovakia, Poland, France, Germany, Hungary, Russia, Ukraine.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Depuis 1991, Avance Technology développe, implémente et produit des systèmes électroniques de chronométrage pour les pigeons voyageurs (constatateur electronique). En 2015, tous les produits dédiés au marché de l'UE - iPigeon V8, club et accessoires - ont été approuvés par la FCI (Fédération Colombophile International) et autorisé pour les courses sous les règlements de cette organisation. TOPigeon est spécifiquement hautement innové (il n'y a pas de produit comparable sur le marché actuel), fiable et robuste. Par exemple, les plateformes d'atterrissage (les antennes) sont équipées de connecteurs IP 66, etc.
Fabric Constructions s.r.o. est un importateur exclusif, centre de distribution et de service pour les pays suivants: Tchéquie, Slovaquie, Pologne, France, Allemagne, Hongrie, Russie, Ukraine.
Product Added to your Cart
x

-------- OR --------

Create a free online store
Powered by freewebstore.com
Get your free online store today - Be your own boss!
freewebstore
Got a great business idea?
Get a free online store just like this one!
What do I get?
Hosted online store
Unlimited products
Domain & SSL
checkout
24/7 support
And more...
Why freewebstore?
10+ years
650k stores created
No card required
Easy to create
What's the catch?
No catch
0% commission
Free forever!
Feature upgrades available
Get Started
i